Fotografie

29 prosinec 2019
Video z lokality pozemků nabízených v V.etapě projektu natočeno 29. prosince 2019, které ukazuje aktuální vývoj prací v lokalitě  

 

Konec března 2016
Začaly práce na základových deskách prvních řadových rodinných domů v I.etapě, které developer dokončil na jaře 2017.

 

Začátek června 2015
Pokračují práce na dokončování parkovacích míst, opravy obrubníků a další dokončovací práce

 

Konec dubna 2015
Práce na infrastruktuře v lokalitě jsou téměř dokončeny, jsou osazeny i designové lampy veřejného osvětlení, následovat budou terénní úpravy pozemků, sadové úpravy a dokončení parkovacích míst.

 

První polovina dubna 2015
Dokončují se obrubníky u komunikací, které následně pokryje vrstva asfaltového recyklátu. Instalují se a zapojují sdružené pilířky s přípojnými body plynu a elektřiny.

 

Březen 2015
Uloženy v zemi jsou již kompletní inženýrské sítě, tedy plyn, elektro, vodovod, splašková a dešťová kanalizační síť. Na fotografiích je mimo jiné zachyceno pokládání první retenční nádrže na dešťovou vodu. Také jsou již hotovy práce na přípojkách k řadovým domům, nyní se dokončují přípojky k solitérním pozemkům. Na staveništi jsou již zřetelné budoucí komunikace, jejichž výstavba nyní začne.

 

Začátek února 2015
Dokončování páteřní části kanalizační sítě a vodovodu u ulice Rudenská.

 

Konec ledna 2015
Páteřní kanalizační síť je z velké části uložena, překryta zeminou a pokračuje se ukládáním posledních částí k ulici Rudenská

 

Začátek prosince 2014

 

Listopad 2014

 

Dne 31.10.2014 stroje vyjely do polí a začaly shrnovat skrývku ornice na budoucích komunikacích.
Výstavba inženýrských sítí tedy definitivně začala.

 

Dne 11.11.2013 začaly přípravné práce v lokalitě. Prvním krokem, který byl proveden je vytyčování komunikací a pozemků, poté bude následovat odstranění a uskladnění ornice.

 

Galerie fotografií lokality stavebních pozemků v Chýni, před začátkem výkopových prací.

 

Prodáváte pozemek v Chýni?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás