Ceník III.etapy

     Postup rezervace pozemku je popsán níže.

Pořadové číslo
Parcelní číslo
Plocha
Kupní cena s DPH
Stav
158816/280
728 m²
------------Prodáno
160816/281 + 816/282594 m²------------Prodáno
162816/283 + 816/284592 m²------------Prodáno
163
816/285589 m²------------Prodáno
164816/286584 m²------------Prodáno
166816/287 + 816/288579 m²------------Prodáno
168816/289 + 816/290575 m²------------Prodáno
170816/291 + 816/292580 m²------------Prodáno
171
816/293640 m²
------------Prodáno

Stav pozemků

Všechny pozemky mají připravené a zkolaudované přípojné body inženýrských sítí, tedy elektřiny, vody, splaškové tlakové kanalizace, dešťové kanalizace, datových sítí a plynu.

Postup rezervace pozemku

Rezervace pozemku je realizována podpisem Rezervační smlouvy, po kterém se skládá na účet majitele pozemků záloha na Kupní cenu ve výši 10% z ceny pozemku za každý kupovaný pozemek. Následně dochází k uzavření Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSBK) a poté k uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jednotlivé lhůty pro podpis každé ze smluv jsou řešeny v Rezervační smlouvě.

Kupní cena

Ve smluvně dané lhůtě uvedené v SoSBK musí kupující složit zbývající část celkové kupní ceny, snížené o rezervační zálohu na projektový účet vlastníka, tedy firmy EMBALADOR s.r.o., vedený u Equa bank a.s.. K uvolnění finančních prostředků pro prodávajícího na běžný účet dochází až po zanesení vkladu kupní smlouvy o převodu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a doložení této skutečnosti bance. Po složení zbylé kupní ceny na projektový účet, vydává EQUA banka a.s. „Vzdání se zástavního práva“, které vlastník podá na katastr ještě před podáním návrhu na vklad Kupní smlouvy. Tím je zajištěno, že na kupujícího přechází pozemek prost zástavního práva banky.

Vzory všech příslušných smluv budou poskytnuty pouze vážným zájemcům.

Prodáváte pozemek v Chýni?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás