Ceník I.etapy

     Postup rezervace pozemku je popsán níže.

Pořadové číslo
Parcelní číslo
Plocha
Kupní cena bez DPH
Stav
55816/137454 m²
---------------Prodáno
56816/138463 m²---------------Prodáno
57
816/139
443 m²---------------Prodáno
58
816/140462 m²---------------Prodáno
59
816/141
467 m²---------------Prodáno
60
816/142
498 m²---------------Prodáno
61
816/143588 m²---------------Prodáno
62816/144642 m²---------------Prodáno
63
816/145
684 m²
---------------Prodáno
64
816/146
716 m²---------------Prodáno
65
816/147474 m²
---------------Prodáno
66
816/148472 m²---------------Prodáno
67
816/149
786 m²---------------Prodáno
68
816/150
772 m²
---------------Prodáno
69
816/151
724 m²
--------------- Prodáno
70
816/152+126/31
721 m²
--------------- Prodáno
71
816/153+816/154+126/32
726 m²
--------------- Prodáno
72
816//155+126/33
713 m²--------------- Prodáno
73
816/156+126/34728 m²--------------- Prodáno
74
126/35
798 m²--------------- Prodáno
75/76
816/157+126/36+816/76
497 m²--------------- Prodáno
77/78
816/158+816/77
506 m²--------------- Prodáno
79/80
816/159+816/78
508 m²--------------- Prodáno
81/82
816/160+816/79
515 m²--------------- Prodáno
83/84
816/161+816/80
761 m²
---------------Prodáno
85816/162
591 m²
---------------Prodáno
86
816/163
565 m²
--------------- Prodáno
87
816/164548 m²--------------- Prodáno
88
816/165
504 m²
--------------- Prodáno
89
816/166588 m²---------------Prodáno
90
816/167
617 m²---------------Prodáno

Postup rezervace pozemku

Rezervace pozemku je realizována podpisem Rezervační smlouvy, po kterém se skládá na účet majitele pozemků záloha na Kupní cenu ve výši 10% z ceny pozemku za každý kupovaný pozemek. Následně dochází k uzavření Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSBK) a poté k uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jednotlivé lhůty pro podpis každé ze smluv jsou řešeny v Rezervační smlouvě.

Úschova Kupní ceny

Ve smluvně dané lhůtě uvedené v SoSBK musí kupující složit zbývající část celkové kupní ceny, snížené o rezervační zálohu do advokátní úschovy u advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS s.r.o., IČ: 279 48 994, se sídlem: Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 / bankovní úschovy u Československé obchodní banky, a. s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57. K uvolnění finančních prostředků pro prodávajícího dochází až po zanesení vkladu kupní smlouvy o převodu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a doložení této skutečnosti advokátovi. Advokát také zaručí, že je včas zaplacena daň z nabytí nemovitosti, protože adekvátní částku odešle na účet příslušného finančního úřadu.

Vzory všech příslušných smluv budou poskytnuty pouze vážným zájemcům.

Prodáváte pozemek v Chýni?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás