Ceník II.etapy

     Postup rezervace pozemku je popsán níže.

Pořadové číslo
Parcelní číslo
Plocha
Kupní cena bez DPH
Stav
91126/45
731 m²
---------------Prodáno
92126/46 + 126/86775 m²---------------Prodáno
93126/47 + 126/87959 m²---------------Prodáno
94
126/48 + 126/88818 m²---------------Prodáno
95
126/49 + 126/89570 m²---------------Prodáno
96126/50 + 126/40641 m²---------------Prodáno
97126/511.107 m²10.800.000 KčVolný
98126/52506 m²---------------Prodáno
99
126/53507 m²
---------------Prodáno
100126/54
512 m²---------------Prodáno
101
126/55548 m²
---------------Prodáno
102
126/56
706 m²---------------Prodáno
103
126/57

785 m²---------------Prodáno
104126/58631 m²
---------------Prodáno
105
126/59
569 m²
---------------Prodáno
106
126/60
571 m²
---------------Prodáno
107126/61606 m²
---------------Prodáno
108
126/62 + 816/178665 m²---------------Prodáno
109
126/63 + 816/179708 m²--------------- Prodáno
110816/180
1.022 m²--------------- Prodáno
111126/64911 m²---------------Prodáno
112126/65591 m²---------------Prodáno
113126/66608 m²---------------Prodáno
114126/67568 m²---------------Prodáno
115
126/68594 m²
---------------Prodáno
116126/69496 m²
---------------Prodáno
117126/70560 m²
---------------Prodáno
124126/76562 m²---------------Prodáno
150816/205 + 816/239646 m²
---------------Prodáno
151816/206746 m²---------------Prodáno

Stav pozemků

Všechny pozemky mají připravené a zkolaudované přípojné body inženýrských sítí, tedy elektřiny, vody, splaškové tlakové kanalizace, dešťové kanalizace, datových sítí a plynu. Na pozemcích lze začít ihned stavět.

Postup rezervace pozemku

Rezervace pozemku je realizována podpisem Rezervační smlouvy, po kterém se skládá na účet majitele pozemků záloha na Kupní cenu ve výši 10% z ceny pozemku za každý kupovaný pozemek. Následně dochází k uzavření Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSBK) a poté k uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jednotlivé lhůty pro podpis každé ze smluv jsou řešeny v Rezervační smlouvě.

Úschova Kupní ceny

Ve smluvně dané lhůtě uvedené v SoSBK musí kupující složit zbývající část celkové kupní ceny, snížené o rezervační zálohu do advokátní úschovy u advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS s.r.o., IČ: 279 48 994, se sídlem: Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 / bankovní úschovy u Československé obchodní banky, a. s., IČ: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57. K uvolnění finančních prostředků pro prodávajícího dochází až po zanesení vkladu kupní smlouvy o převodu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a doložení této skutečnosti advokátovi. Advokát také zaručí, že je včas zaplacena daň z nabytí nemovitosti, protože adekvátní částku odešle na účet příslušného finančního úřadu.

Vzory všech příslušných smluv budou poskytnuty pouze vážným zájemcům.

Prodáváte pozemek v Chýni?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás