Ceník V.etapy

     Postup rezervace pozemku je popsán níže.

Pořadové číslo
Parcelní číslo
Plocha
Kupní cena s DPH
Stav
1816/518639 m²--------------------PRODÁNO
2816/519616 m²--------------------PRODÁNO
3816/520698 m²--------------------PRODÁNO
4816/521644 m²--------------------PRODÁNO
5816/522504 m²--------------------PRODÁNO
6816/523505 m²--------------------PRODÁNO
7816/524572 m²--------------------PRODÁNO
8816/525454 m²--------------------PRODÁNO
9816/526405 m²--------------------PRODÁNO
10816/544640 m²--------------------PRODÁNO
11816/543496 m²--------------------PRODÁNO
12816/542491 m²--------------------PRODÁNO
13816/541460 m²--------------------PRODÁNO
14816/540458 m²--------------------PRODÁNO
15816/545439 m²--------------------PRODÁNO
16816/546472 m²--------------------PRODÁNO
17816/547539 m²--------------------PRODÁNO
18816/548701 m²--------------------PRODÁNO
19816/549585 m²--------------------PRODÁNO
20816/550626 m²--------------------PRODÁNO
21816/559659 m²--------------------PRODÁNO
22816/557620 m²--------------------PRODÁNO
23816/556586 m²--------------------PRODÁNO
24816/555528 m²--------------------PRODÁNO
25816/554569 m²--------------------PRODÁNO
26816/552567 m²--------------------PRODÁNO
27816/551599 m²--------------------PRODÁNO
28816/553536 m²--------------------PRODÁNO
29816/536482 m²--------------------PRODÁNO
30816/537507 m²--------------------PRODÁNO
31816/538507 m²--------------------PRODÁNO
32816/539477 m²--------------------PRODÁNO
33816/535514 m²--------------------PRODÁNO
34816/534466 m²--------------------PRODÁNO

Stav pozemků

Všechny pozemky mají připravené a zkolaudované přípojné body inženýrských sítí, tedy elektřiny, vody, splaškové tlakové kanalizace, dešťové kanalizace, datových sítí a plynu.

Postup rezervace pozemku

Rezervace pozemku je realizována podpisem Rezervační smlouvy, po kterém se skládá na účet majitele pozemků záloha na Kupní cenu ve výši 100.000 Kč za každý kupovaný pozemek. Následně dochází k uzavření Smlouvy o Smlouvě Budoucí Kupní (SoSBK) a poté k uzavření Kupní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jednotlivé lhůty pro podpis každé ze smluv jsou řešeny v Rezervační smlouvě.

Kupní cena

Ve smluvně dané lhůtě uvedené v SoSBK musí kupující složit zbývající část celkové kupní ceny, snížené o rezervační zálohu na projektový účet vlastníka, tedy firmy EMBALADOR s.r.o., vedený u Equa bank a.s.. K uvolnění finančních prostředků pro prodávajícího na běžný účet dochází až po zanesení vkladu kupní smlouvy o převodu pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a doložení této skutečnosti bance. Po složení zbylé kupní ceny na projektový účet, vydává EQUA banka a.s. „Vzdání se zástavního práva“, které vlastník podá na katastr ještě před podáním návrhu na vklad Kupní smlouvy. Tím je zajištěno, že na kupujícího přechází pozemek prost zástavního práva banky.

Vzory všech příslušných smluv budou poskytnuty pouze vážným zájemcům.

Prodáváte pozemek v Chýni?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás